Location

152 Cao Đức Lân, P. An Phú
Địa Chỉ:152 Cao Đức Lân, P. An Phú

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm bất động sản hoặc muốn đầu tư vào bất động sản, hãy liên hệ với Tập Đoàn Bất Động Sản Phương Đông để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Liên Hệ
Location
152 Cao Đức Lân, P. An Phú, Tp. HCM

Tin Tức

TÍNH KỶ LUẬT NHỜ VĂN HÓA PI

Bằng những quy tắc và quy định rõ ràng, văn hóa Pi đòi hỏi nhân viên và quản lý tuân thủ quy tắc và quy định của công ty. Việc đóng phạt và đóng góp vào quỹ Pi khi có sự vi phạm giúp đưa ra một tiêu chuẩn rõ ràng về hành vi và kỷ luật trong công ty. Nhân viên và quản lý đóng phạt và đóng góp vào quỹ Pi khi có những sai phạm cá nhân. Điều này tạo ra một ý thức cá nhân về trách nhiệm và tác động của hành động của mình đến công ty và cộng đồng. Qua việc đóng phạt khi đi làm trễ, Văn hóa Pi khuyến khích nhân viên nắm bắt ý thức về thời gian và quản lý thời gian hiệu quả. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tính kỉ luật cá nhân và nâng cao hiệu suất làm việc.

Văn hóa Pi đưa ra một mục tiêu chung là tạo dựng một môi trường làm việc tích cực và đóng góp vào xã hội. Bằng cách đóng góp vào quỹ Pi, nhân viên và quản lý cảm thấy gắn kết với mục tiêu này và đồng thuận với các giá trị và quy tắc của công ty.

Văn hóa Pi giúp tăng tính kỉ luật bằng cách thiết lập quy tắc rõ ràng, khuyến khích sự chịu trách nhiệm cá nhân, tạo ý thức về thời gian và hiệu suất, và gắn kết nhân viên với mục tiêu chung của công ty. Từ đó, nó góp phần xây dựng một môi trường làm việc kỉ luật và hiệu quả tại Phương Đông Corp.

Chọn Ngôn Ngữ
fb-share-icon
Tiktok